menu
Word Lid
Verkiezingsprogramma 14 oktober 2018

1.Erpe-Mere moet Vlaams blijven!

Erpe-Mere moet zelfbewust en zonder complexen opkomen voor het Vlaamse karakter van onze gemeente. Nederlands is en blijft de enige voertaal. Sterker dan in 2012. Een migratiestop is dus meer dan noodzakelijk. Aanpassen moet de boodschap zijn. Enkel Nederlands leren is onvoldoende. Er bestaat ook nog zoiets als onze waarden, normen en onze typische Vlaamse cultuur te respecteren. Heel wat Erpe-Merenaren voelen zich momenteel niet meer thuis in hun eigen gemeente. Het wordt hoog tijd dat er opnieuw naar de bevolking wordt geluisterd. Het thema migratie leeft vandaag nog.

2.Veiligheid: onze prioriteit!

Zonder veiligheid, geen leefbare gemeente. Met veiligheid begint alles: werken, sporten, winkelen, nachtrust, cultuur beleven…Vlaams Belang wil eindelijk een kordate en harde aanpak van alle vormen van criminaliteit. De strijd tegen vandalisme, inbraken, drugs-hang-jongeren, gewelddadige overvallen, enz. moet fors opgedreven worden. Voldoende operationele interventieploegen zijn dan ook broodnodig. Het buurtinformatienetwerk BIN Burst - Bambrugge heeft al zijn steentje bijgedragen om verdachten op te sporen.

3.Geen windturbines op de Seskenskouter tussen Bambrugge en Ottergem.

Electrabel heeft nu toch een vergunning voor twee windturbines op de Seskenskouter naast de E40 tussen Bambrugge en Ottergem te bouwen.

Windturbines met een mast van 100 meter hoog en een wiekdiameter van 90 meter zijn voor ons geen ‘molens’ maar industriële installaties die thuishoren in fabrieks- en havengebieden. En niet in gebieden zoals de Seskenskouter die als waardevol landbouwgebied wordt beschouwd.

4.Vrachtwagens moeten een vaste parkeerplaats krijgen om te vermijden dat truckchauffeurs de bebouwde kom moeten in trekken.

Met de her aanleg van de N46 tussen Burst en Borsbeke zijn heel wat parkeermogelijkheden voor vrachtwagens verdwenen. Vlaams Belang vraagt een uitbreiding van de huidige carpoolparking aan de opritten met parkeerplaatsen en voorzieningen voor vrachtwagens en bussen.

5.Veilig en vlot openbaar vervoer

Erpe-Mere moet dagelijks heel wat verkeersdrukte verwerken. Het beter benutten van het bestaand openbaar vervoer kan mee voor een oplossing zorgen. Het scholierentreintje (treinverbinding Aalst-Burst) moet een opwaardering krijgen naar werknemers die in onze omliggende dorpen werken.

6.Voetgangers en fietsers tellen mee

Fiets- en voetpaden moeten afgescheiden, goed afgebakend en zo breed mogelijk worden aangelegd. De voorrangsregeling moet zeer duidelijk met verkeersborden en schildering op het wegdek worden aangegeven.Aangezien elektrische fietsen steeds populairder worden

Dit betekent: fietspaden zonder putten, zonder bulten en met een egaal wegdek.In overleg met de buurtbewoners kunnen trage wegen worden ingericht als veilig en rustig alternatief.

7.Sociale woningen voor onze eigen mensen

De meest gekende kwetsbare groepen die lijden onder verborgen armoede zijn de ouderen en alleenstaanden. De (financiële) middelen moeten daarom terechtkomen bij de mensen waarvoor ze écht bedoeld zijn. De gemeente moet zijn verantwoordelijkheid nemen in de uitbouw van een beter en sociaal huurpatrimonium. Een toewijzingsreglement moet voorrang garanderen voor personen uit onze gemeente. Het aandeel vreemdelingen per sociaal wooncomplex en per sociale woonwijk moet beperkt worden tot 10% van het huurdersbestand. Kennis van het Nederlands is steeds verplicht.

8.Een leefbare gemeente

Het Vlaams Belang vraagt niet alles te centraliseren op Steenberg. Zeker met de plannen die het huidig Bestuur met Steenberg in de toekomst nog voor ogen heeft zal de Oudenaardsesteenweg onnodig extra belast worden. De Culturele activiteiten moeten in onze ontmoetings- en plaatselijke parochiezalen blijven. Zoniet verliest het dorpsleven met zijn herbergen heel wat vertier.

9.Een nette gemeente

Want de maatschappelijke kost ervan is te hoog. Wanneer de overtreder wordt geïdentificeerd, moet die altijd worden beboet. Ook de opruimkosten moeten integraal op de overtreder worden verhaald. In het containerpark willen we een gezinsbonus invoeren: gezinnen mogen gratis 200 kg recycleerbare afvalstoffen per kalenderjaar aanvoeren.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF